Zachowanie poufności danych jako podstawa pozytywnych relacji z klientem

 

Niektóre osoby są ustawowo zobligowane do nieujawniania informacji uzyskanych w toku ich pracy. W służbie zdrowia obowiązuje tajemnica lekarska, pełną poufność danych podawanych przez klientów muszą również zachować adwokaci, radcy prawni i notariusze. W innych profesjach wypraktykowano pod tym względem swoisty kodeks wewnętrzny, który wchodzi w skład całokształtu etyki zawodowej. Dzięki temu, osoby korzystające z usług wymagających podawania ważnych informacji osobistych lub zawodowych mają pewność, że nie zostaną one nikomu udostępnione.

Dlaczego tak ważna jest poufność w kontakcie z klientem?

Poszanowanie prywatności jest podstawą pracy osób zajmujących się wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży. Budują na tym pozytywną relację z klientem, dzięki czemu mogą być skuteczni w swoich działaniach. Doradcy finansowi nie przekazują osobom trzecim informacji o stanie majątkowym i planowanych przez ich klientów lokatach czy inwestycjach, bo to mogłoby zaszkodzić ich interesom. Zawodowi translatorzy chronią teksty przekazywane im w języku polskim, na przykład do tłumaczenia na angielski. Mogą w nich być zawarte treści dotyczące życia prywatnego, wyników własnych badań naukowych, albo szczegóły zawieranych umów handlowych. Oprócz tłumacza nikt nie może mieć do nich wglądu, aby wykluczyć wykorzystanie tych danych ze szkodą dla klienta. Wszystkie pliki są w komputerze chronione hasłem, a wydruki – na życzenie klienta, trafiają do jego rąk własnych.

Prawo do wyłączności korzystania z przetłumaczonych tekstów

Klient może zamówić tłumaczenia język angielski ze strony www.kolodziej-albion.com.pl między innymi:

  • artykułów z czasopism naukowych,
  • propozycji warunków kontrahenckich,
  • umów o pracę,
  • dokumentów spadkowych.

Biura tłumaczeń dbają o to, by jedynym odbiorcą była osoba składająca zlecenie. W ten sposób dają gwarancję, że nikt inny nie wykorzysta tych informacji do własnych celów. Chronienie treści przekładu jest głównym aspektem etyki zawodowej profesjonalnych tłumaczy.